Shri. V.Sathyamoorthy
Chairman

Shri. R.P.Selvasundaram
Vice – Chairman

Shri. P.Balasivakumar
Secretary & Correspondent

Smt. D.Kamalaveni
Joint Secretary

Shri. R.R.Sathyamurthy
Joint Secretary

Shri. R.Eswaramoorthi
Treasurer

Shri. K.R.Dhanasekar
Member

Shri. S.P.Periasamy
Member

Shri. C.Devarajan
Member

Shri. V.N. Varadharajan
Member

Shri. K.P.Duraisamy
Member

Shri. S.C.Chenniappan
Member

Shri. N.Natraj
Member

Dr. S.Palanisamy Ph.D.,
Member

Shri. R.P.Periyasamy
Member

Shri. S.P.Chinnasamy
Member

Shri. R.P.Arul Sundaram
Member

Smt. V.S.Radhai
Member

Shri. P.Kandasamy
Member

Shri. S.Sekar
Member

Shri. S.Palanisamy
Member

Shri. K.P.Krishnamurthy
Member

Shri. S.P.Ravishankar
Member

Shri. N.Ramalingam
Member

Shri. S.Srinivasamoorthy
Member

Shri. S.Boopathy
Member

Shri. S.Aravindan
Member

Shri. V.P.Arunachalam
Member

Shri. S.D.Ramasamy
Member

Shri. M.Bojarajan
Member

Dr. N.Tamilchelvi
Member

Shri. C.K.Venkatachalam
Member

Shri. M.Raveendaran
Member

Shri. K.Dhanabalan
Member

Shri. S.C.Sivakumar
Member

Shri. A.Loganathan
Member

Shri. R.Velliangiri
Member

Shri. Veerappan Ganesh
Member

Shri. P.S.Myiellswamy
Member

Shri. S.S.Natarajan
Member

Shri. P.K.Duraisamy
Member

Shri. S.Ashok Kumar
Member

Shri. S.Selvaraj
Member

Shri. V.Baskar
Member

Shri. S.S.Jaganathan
Member

Shri. M.Sivasubramaniam
Member

Shri. K.Venkatesh
Member

Smt. Padmini Sundaram
Member

Smt. A.Nithya
Member

Smt. S.Krishna shanthi
Member

Smt. N.R.Tamilselvi
Member

Shri. S.Thirunavukkarasu
Member

Shri. V.Ganesh
Member

Shri. C.K.Balasubramaniam
Member

Shri. A.P.S.Vasantha kumar
Member

Shri. P.Devi
Member

Shri. S.Anandavadivel
Member

Smt. B.Krisshnaveni
Member

Smt. P.Samiyathal
Member

Smt. K.Saraswathy
Member

Smt. S.Kamalaveni
Member

Shri. A.Raghupathy
Member

Smt. S.Vimala
Member

Smt. N.Anitha Aravindan
Member

Smt. K.Geedha Anandavadivel
Member